λογοθεραπεια θεσσαλονικη

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μαθησιακές δυσκολίες

Αρθρωτικές και Φωνολογκές Διαταραχές

Τραυλισμός

Διάσπαση προσοχής

Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας

Αφοσίωση και αγάπη

για το παιδί.

Εχεμύθεια.

Αποτελεσματικότητα.

Untitled222

Ενημέρωση γονέων.